Naujienos

P5260122.JPG
2021 07 23
Pajūryje pastebėtos kritusios žuvys

Šią savaitę pajūryje buvo pastebėtos į krantą išmestos kritusios žuvys. Taip galėjo nutikti dėl neįprastai aukštos ne tik oro, bet ir vandens temperatūros, žemos ištirpusio deguonies koncentracijos priedugnio sluoksnyje, staigaus hidrometeorologinių sąlygų pasikeitimo bei ponerštinio laikotarpio.

chemicals (2).png
2021 07 22
PFAS – amžinos cheminės medžiagos

Perfluoralkilintos ir polifluoralkilintos medžiagos (PFAS) – didelė tūkstančių sintetinių cheminių medžiagų, plačiai naudojamų visuomenėje ir randamų aplinkoje, grupė.  Atsižvelgdama į PFAS poveikį aplinkai ir žmonėms, Europos Sąjunga imasi veiksmų, kad būtų sumažintas šių medžiagų naudojimas.

Dizainas be pavadinimo (10).png
2021 07 16
Įsigaliojo nauja teisinė pareiga gaminių tiekėjams

Peržiūrėtos Bendrosios atliekų direktyvos nuostatos buvo perkeltos į nacionalinę teisę. Jos susijusios su pavojingų medžiagų kiekio produktuose mažinimo skatinimu, siekiant veiksmingo išteklių panaudojimo, būtino perėjimui prie žiedinės ekonomikos.

Struktūra ir kontaktai

Vitalijus Auglys

Direktorius

Įstaigos kontaktai

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Tel. (8 706) 62 008
El. p. aaa@aaa.am.lt